Pirkimo sąlygos

 • 1. Bendrosios nuostatos.

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (toliau „Bendrosios sąlygos“) yra sudarytos prisijungimo būdu, Pirkėjui su jomis susipažinus bei patvirtinus, kad jos jam yra aiškios ir suprantamos bei būtent su tokiomis sąlygomis Pirkėjas sutinka. Patvirtindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje http://www.suzadetuviuziedas.lt/, Pirkėjas kartu patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis sąlygomis.

 • 1.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis yra veiksnus šioje srityje ir gali sudaryti prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai. Prekių pirkimo – pardavimo sutartį savarankiškai gali sudaryti visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

 • 1.3. Pardavėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti šią sutartį. Pardavėjo rekvizitai Vaiva Vaidžiulienė dirbanti su individualios veiklos pažyma nr: 1037651, registracijos adresas: Žemaitės g. 62-3, Šiauliai, elektroninis paštas: info@vestuviniaiziedai.lt, telefonas: +370 670 23569.

 • 2. Bendrosios nuostatos.

 • 2.1. Užsakymas pateikiamas Pirkėjui pasirinkus pageidaujamas prekes internetinėje parduotuvėje http://www.suzadetuviuziedas.lt/ ir sumokėjus už jas. Individualiais atvejais arba užsakant didelės vertės prekes į Pirkėjo elektroninį paštą išsiunčiama informacija apie prekės savybes, kainą, apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo terminą, taip pat Bendrąsias sąlygas. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo ir pristatymo sąlygomis, turi nurodyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo, pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

 • 2.2. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.

 • 2.3. Užsakymo patvirtinimu yra laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes (mokėjimas tampa matomu Pardavėjo banko sąskaitoje).

 • 2.4. Kiekvieno užsakymo kaina individualiai yra patvirtinama atsiųstame elektroniniame laiške. Kaina visais atvejais nurodoma eurais įskaičius PVM mokestį. Pirkėjas šią kainą turi sumokėti per 2 darbo dienas. Pirkėjui nesumokėjus kainos per nurodytą terminą, laikoma, kad Pirkėjas nepatvirtino savo Užsakymo ir sutartis nėra sudaryta.

 • 2.5. Prekės, kurių fizinės savybės koreguojamos (trumpinamos, mažinamos, graviruojamos ir kt.), negrąžinamos ir nekeičiamos. Jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos.

 • 3. Prekių pristatymas.

 • 3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui netiksliai nurodžius prekių pristatymo adresą, visa su tuo susijusi rizika tenka jam.

 • 3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 • 3.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis individualiame prekės aprašyme nurodytais terminais. Pardavėjui negalint laiku pristatyti prekių, jis nedelsiant susisiekia su Pirkėju bei aptaria tolesnį sutarties vykdymą.

 • 3.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 • 3.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 • 3.6. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už papildomas rinkliavas, muito ir kitus mokesčius, jei prekės yra pristatomos už Lietuvos Respublikos ribų. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos ribų yra mokamas, kiekvienas atvejis skaičiuojamas individualiai.

 • 3.7. Mūsų partneriai ir tarpininkai pristatymo ir apmokėjimo klausimais: Paysera, Paypal, Kevin mokėjimai, DHL, DPD, FEDEX, Lietuvos paštas.

 • 3.8. Prekių pristatymas Lietuvoje yra nemokamas.

 • 4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes, o nurodęs, kad jas atsiims Pardavėjo buveinėje, atsiimti jas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, sumokėti pinigai grąžinami be atskiro įspėjimo, išskyrus atvejus, kai prekė buvo gaminama pagal individualų užsakymą (šiuo atveju sumokėti pinigai negrąžinami).

 • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bei grąžindamas prekę Pardavėjui. Pirkėjui informavus apie grąžinimą, pardavėjas per protingą terminą atsiunčia detalesnę informaciją dėl siuntos paėmimo. Už Prekę sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, įsitikinus, kad Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Lietuvos Respublikoje siuntos paėmimą organizuoja Pardavėjas, todėl Pirkėjas grąžinimo išlaidų nepatiria. Jei Pirkėjas pageidauja siuntą grąžinti savo lėšomis, tokiu atveju prekių grąžinimo išlaidos tampa pirkėjo atsakomybe. Jei pardavėjas mato poreikį papildomai tikrinti grąžintą prekę Lietuvos Prabavimo rūmuose, pinigų grąžinimas gali trukti iki 30 dienų. Patikrinti grąžintą juvelyrikos dirbinį yra pardavėjo teisė, o ne prievolė. Visos pristatymo bei grąžinimo sąlygos už Lietuvos Respublikos ribų tarp pardavėjo ir pirkėjo aptariamos atskiru susitarimu. Pirkėjas pageidaujantis prekių siuntimo už Lietuvos Respublikos ribų yra atsakingas už muito bei kitus mokesčius, kurie gali būti taikomi muitinėje ar kitose institucijose.

 • 4.3. Bendrųjų sąlygų 2.2. punktas netaikomas ir Pirkėjas negali atsisakyti prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.

 • 5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 • 5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu bei individualiai aptartu terminu.

 • 5.2. Pardavėjui dėl bet kokių priežasčių negalint pristatyti užsakytų prekių Pirkėjui, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją elektroniniu paštu bei grąžinti sumokėtus pinigus per 5d.d.

 • 6. Prekių kokybė ir garantija.

 • 6.1. Individualūs prekės kokybės ir garantijos duomenys gali būti nurodomi elektroniniu paštu pateikus Užsakymą.

 • 6.2. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 • 6.3. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja nemokamai sutaisyti prekę ar pakeisti ją kita, jei ji dėl kokybės trūkumų nebeatitinka jai keliamų reikalavimų.

 • 6.4. Pardavėjas neatsako už prekės natūralų nusidėvėjimą, pažeidimus, kurie atsiranda dėl mechaninio poveikio ar netinkamo prekės naudojimo.

 • 6.5. Pirkėjas yra informuojamas, juvelyrinius dirbinius rekomenduojama laikyti atskiruose maišeliuose. Taip pat jis yra informuojamas, kad sūrus vanduo, chloras, įvairios buityje naudojamos chemijos, kenkia juvelyriniams dirbiniams. Taip pat norint išlaikyti juvelyrinių dirbinių kokybę reikia juos nusiimti atliekant buities darbus, sportuojant ar maudantis jūroje, ežere, o ypač chloruotame vandenyje. Juvelyriniams dirbiniams itin kenkia buityje naudojami kremai. Kremuose gali pasitaikyti metalų, kurie reaguoja su tauriaisiais metalais. Dirbinius su perlais rekomenduojame laikyti maišeliuose iš natūralaus audinio. Dirbinių su klijuotais perlais, negalima laikyti pamerktų vandenyje, su jais griežtai nerekomenduojama atlikti namų buities darbų, kaip indų plovimas ir kt. Juvelyriniai dirbiniai gali sureaguoti į aplinką bei naudojamus kremus, keisti spalvą, pajuoduoti bei oksiduotis. Ant juvelyrinių dirbinių negalima purkšti kvepalų, kremų ar kitokių medžiagų, tokios medžiagos gali jiems mechaniškai pakenkti. Sidabro dirbiniai ilgainiui gali oksiduotis, pajuoduoti, tai nėra trūkumas, o tokia metalo savybė. Natūralūs dėvėjimasis, natūraliai atsirandantys dirbinių pasibraižymai nėra laikoma broku. Juvelyrinių dirbinių pažeidimams atsiradusiems dėl mechaninio jų pažeidimo (sutrenkimo, subraižymo į paviršius, reakcijos į chemiją, chlorą) garantija nėra taikoma. Pirkėjas yra informuojamas, kad miegant bei sportuojant su juvelyriniais dirbiniais rizikuojama juos staiga ar ilgainiui mechaniškai pažeisti. Taip pat rekomenduojama nusiimti juvelyrinius dirbinius ir dėl saugumo. Dėl virvelių ir smulkių detalių, vaikai neturėtų būti palikti be suaugusių žmonių priežiūros, su juvelyrika. Vaikai juvelyrinius dirbinius turėtų būti nešiojami tik su suaugusio žmogaus priežiūra, nusiimant net ir trumpo miego metu. Juvelyrinius dirbinius, kartą metuose rekomenduojame profesionaliai atnaujinti juvelyrikos salonuose. Šiauliuose esančiame salone šios paslaugos taip pat yra teikiamos.

 • 7. Intelektinė nuosavybė

 • 7.1. Pirkėjas įsipareigoja nepažeisti Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisių, nekopijuoti bei nenaudoti prekių komerciniais tikslais, neprekiauti jomis, iš anksto to nesuderinus su www.suzadetuviuziedas.lt Draudžiama kopijuoti nuotraukas bei bet kokią informaciją, įskaitant ir tekstinę iš www.suzadetuviuziedas.lt iš anksto nesuderinus su www.suzadetuviuziedas.lt .

 • 8. Prekių grąžinimas ir keitimas

 • 8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Pirkėjas - fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą. Po juvelyrinių dirbinių grąžinimo pardavėjas pasilieka teisę gaminio atitikimą patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, tokiu atveju pinigų grąžinimas už prekę gali trukti iki 30 dienų. Negrąžinami juvelyriniai dirbiniai, kurių dydis ar bet kokios kitos savybės pakeičiamos (trumpinama grandinėlė, mažinamas/didinamas dydis, keičiamas atspalvis ir pan.). Taip pat negrąžinamos prekės, kurių ženklinimas nuimamas, taip pat jei matosi dėvėjimo žymių (etiketės ar kitas ženklinimas turi būti nenuimti). Prekių gąrantijos suteikiamos pagal LR Civilinio kodekso galiojančias nuostatas, garantijų reikalavimai įtvirtinti CK 6.36str. komplektuojamų detalių garantijos terminas pagal įtvirtintą Civilinio kodekso straipsnį CK 6.335 str. 5. Standartinė prekių garantija 2 metai.

 • 8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį, pirkimo sąskaitos numerį, nenurodant grąžinimo priežasties.

 • 8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • 8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 • 8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

 • 8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ar nuorašą. 8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 • 8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 • 8.5. Pirkėjas siųsdamas prekę ją paženklina pagal visus LR galiojančius ženklinimo reikalavimus skirtus juvelyrikai, pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes su pilna komplektacija (aukso praba bei briliantų karatai patikrinami kiekvienai grąžintai prekei). www.suzadetuviuziedas.lt pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes kurios buvo įsigytos www.suzadetuviuziedas.lt bei fizinėje www.suzadetuviuziedas.lt, patikrinti Lietuvos prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tai ypač galioja perkant prekes su briliantais. Tik atlikus ar gavus ekspertizės, analizės rezultatus www.suzadetuviuziedas.lt grąžins pinigus. Tai gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų. Atlikti prekių patikrinimą Lietuvos Prabavimo rūmuose yra pardavėjo teisė, bet ne prievolė.

 • 8.6. Grąžinimo išlaidas apmoka pardavėjas. Dėl grąžinimo suderinimo prašome kreiptis info@vestuviniaiziedai.lt. Prekės keitimo atveju už grąžinimo bei siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekę, taip pat pristatymo išlaidos, jei tokių yra.

 • 8.7. Prekės su individualiu išgraviruotu tekstu keičiamos/grąžinamos, tik esant brokui.

 • 8.8. Prekėms galioja 2 metų garantija, įstatymu numatyta tvarka.

 • 8.9. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

 • 8.10. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

 • 8.11. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 • 9. Rinkodara ir informacija.

 • 9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas. El.parduotuvėje ir fizinėse akcijos bei kainos gali skirtis.

 • 9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 • 9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 • 9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

 • 9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 • 10. Baigiamosios nuostatos.

 • 10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 • 10.2. Visi pranešimai Pirkėjui bus teikiami nurodytu elektroniniu paštu. Visus pranešimus Pardavėjui Pirkėjas privalo teikti elektroniniu paštu info@vestuviniaiziedai.lt